اینو خوندی؟

معرفی کتاب شهر خدا

استاد علیرضا پناهیان انتشارات بیان معنوی

نماد معرفی کتاب شهر خدا


اینو خوندی شهر خدا

***

اینو خوندی شهر خدا 2

***

اینو خوندی شهر خدا 3

***

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

ثواب این طراحی تقدیم به کلیه روزه داران......